गुरु पूर्णिमा Happy guru Purnima

गुरुर्ब्रम्हां गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर…

गुरु साक्षात परब्रह्म,

तस्मै श्री गुरवे नमः

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा!

 

Picture Courtsey: Zatoichi.